Print

به گزارش ایلنا، در بهمن ماه سال گذشته، در شورای عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران تصویب شد و به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ با این حال علیرغم گذشت چند ماه هنوز این مصوبه که برخلاف سایر مزایای مزدی نیاز به تصویب در هیات دولت دارد، مراحل ابلاغ و اجرایی شدن را طی نکرده است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در رابطه با این مساله می‌گوید: افزایش حق مسکن در اوایل بهمن تصویب شد و در جلسات مزدی آخر سال نیز افزایش حق مسکن مجدداً مورد بحث قرار گرفت و وزیر کار وعده داد که در سال جدید مصوبه آن را از هیات دولت می‌گیرد و برای اجرا ابلاغ می‌کند.

وی با بیان اینکه حق مسکن به عنوان یکی از مولفه‌های ترمیم قدرت خرید کارگران، اهمیت بسیاری دارد، می‌افزاید: آقای شاه‌کرمی (معاونت روابط کار) نیز در همان  جلسات مزدی مطرح کردند که از افزایش حق مسکن در کمیسیون‌های مربوطه دولت دفاع کرده‌اند؛ بنابراین انتظار ما این بود که در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید، افزایش حق مسکن تصویب شود ولی با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و همه کشور درگیر بحران سیل بودند، ما به هیات دولت حق دادیم که در جلسه اول به مسائل مهم‌ترِ ملی بپردازد و به همین دلیل در دو هفته اول سال پیگیری خاصی از دولت انجام ندادیم و اجازه دادیم مسائل بااولویت‌تر رتق و فتق شود.

خدایی تاکید می‌کند: با توجه به وعده‌هایی که داده‌اند انتظارمان این است که حداکثر تا قبل از پایان فروردین ماه، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی در جلسات هیات دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. تاکنون روال کار این بوده که هر  مبلغی در شورای عالی کار برای حق مسکن تایید شده، در هیات دولت نیز به تصویب رسیده؛ امسال نیز با توجه به ناچیز بودن مبلغ افزایش حق مسکن و اجماعی که روی آن وجود دارد، انتظارمان این است که این مبلغ هرچه زودتر تصویب شود.

آیا کارگران افزایش حق مسکن را در حقوق فروردین خواهند دید، خدایی می‌گوید: براساس وعده‌هایی که داده بودند، انتظار ما جز این نیست که افزایش حق مسکن در حقوق فروردین ماه، اِعمال شود؛ ما منتظر تحقق این وعده هستیم.